ENGS Track a Cow pedometer

trackacowcows
Monitoring aktivity dobytka

Track a))) Cow je v súčasnosti najmodernejší monitorovací systém na svete pre monitorovanie telesnej aktivity dobytka od izraelskej firmy ENGS Systems

Po vybudovaní systému môžete očakávať nasledovné výsledky:
– o 20% nižší index inseminácie
– o 30% väčší počet teľnosti
– o 60% menej používania hormónov
– o 70% sa zlepšila identifikácia opakovanej ruje

Tieto výsledky sú reálne, a vyplývajú z doterajšieho používania na družstvách.

Vybudovanie systému je veľmi jednoduché, v závislosti od daných podmienok trvá 1-2 dní.

Po rozmiestnení antén treba len umiestniť pedometre na ľavú alebo pravú prednú* nohu.
Po umiestnení pedometra na nohu systém počas prvých 7 dní analyzuje pohybové vlastnosti všetkých kráv zvlášť. Po siedmom dni začína sledovať kravy. Ak nájde zviera v ruji, odošle správu do počítača. Správa obsahuje začiatok a koniec ruje, vrchol ruje a odporúčaný termín inseminácie:sprava_pre_inseminatora

Pretože systém sleduje udalosti v 5-6 minútových intervaloch, môžno s istotou odhadnúť čas ruje, v porovnaní s inými pedometrami, ktoré poskytujú výsledky oveľa zriedkavejšie:
porovnanie_firiem_2014

*pedometre ktoré sú umiestnené na krk, nedávajú presné výsledky. Krava hýbe hlavou aj keď odháňa muchy alebo kým si nájde svoje miesto v novom stáde, atď. Keď systém zachytí tieto informácie, môžu byť skreslené výsledky. Najpresnejšie výsledky sa dajú získať z predných nôh, preto sú naše zariadenia umiestnené na nohy, a tým je možné získať informácie nie len o ruje, ale aj o iných problémoch.

Tieto pedemetre nie sú len krokomermi, ale merajú aj intenzitu pohybu a čas ležania/státia, čo je dôležité v lete, keď sa kravy ani v období ruje nepohybujú toľko, ale je oveľa dlhší  čas státia. Pedometre, ktoré počítajú iba kroky, nezaregistrujú dlhšie státie.

pomer_lezania_statia

Ďalšie výhody systému:

• Pedometre sa dajú umiestniť z jednej kravy na druhú.
• Snímanie údajov je možné aj zo vzialenosti 300-700 metrov, najnovším bezdrótovým riešením je možné monitorovať pastviny, maštale aj zo vzdialenosti  12 kilometrov.
• Pretože pracuje nezávisle od dojárne, je možné aj monitoring jalovíc
• Ďalej sleduje abnormálne správanie, zápal vemena, choroby, krívanie atd´.

V prílohe Vám zasielam výsledky dvoch maďarských družstiev pred vybudovaním a po vybudovaní systému ENGS Track a Cow

Základom ekonomického chovu dobytka je, aby chovateľ disponoval s maximálnym množstvom čo najpresnejších informácií. Je dôležité, aby monitorovací systém tieto údaje ihneď spracoval a o výsledkoch chovateľa okamžite informoval.

Pedometre s veľkým dosahom (Long Range Pedometer, LRP):

track1
Systém pracuje s pedometrami (krokomer) s veľkým dosahom (Long Range Pedometer, ďalej len LRP), ktoré sa dajú umiestniť na krk, predné alebo zadné nohy.
Systém je nezávislý od dojárne (prijímač signálu je umiestnený mimo dojárne). Systém sleduje aktivitu dobytka v 5-6 minútových intervaloch. Nezávislý chod zariadenia od dojárne umožňuje aj monitoring jalovíc.

Bezdrôtová technológia (Wireless technology)
receiver

Snímanie údajov z pedometrov sa realizuje bezdrôtovou  technológiou na frekvencii 433 MHz na vzdialenosť 300 až 700 metrov.
Jedinečnou vlastnosťou systému je, že sa dá doplniť s Wifi jednotkou na prenos dát. Táto jednotka umožňuje monitoring aktivity aj zo vzdialených budov alebo pastvín do 3000 metrov.

Rýchle a presné údaje (Real time data)

track2

Pretože systém sleduje aktivitu dobytka v 5-6 minútových intervaloch, ruja sa dá predpovedať oveľa presnejšie, ako pri hociktorom inom systéme.
Pedometre počítajú nielen  kroky, ale aj čas ležania/státia, a zmenu pozície ležania. Z nasnímaných údajov sa  pomocou algoritmov získajú cenné informácie ako napr. krívanie, predpokladaný dátum otelenia, potrat, cysty spôsobujúce anomálne ruje, atď.
Nízka cena snímačov a ich dlhá životnosť znižujú náklady na obstaranie a prevádzku tohto systému.

EcoHerd program (software)

status
Bezdrôtovo získané údaje zbiera a vyhodnocuje softvér EcoHerd nainštalovaný na stolový PC, ktorý popri vytváraní automatických hlásení, upozorňuje personál na zvieratá v ruji e-mailom alebo SMS správou. EcoHerd dokáže vygenerovať výkazy a grafy podľa individuálnych požiadaviek.

Program EcoHerd dokáže vygenerovať nasledovné správy:
z údajov o aktivite: ruja alebo porucha pedometra
z údajov o státí/ležaní: čas otelenia, abnormálne správanie sa, zápal vemena, choroba, krívanie, atď.

Iné možnosti :

1. Systém na snímanie kŕmnej chodby
Na základe individuálnych údajov o žraní môžeme pri ich náhlej zmene usudzovať na poruchy trávenia alebo metabolizmu (ketóza, acidóza, atď.)

stc_clip_image013

2. Meranie vlastností mlieka
Systém sa dá doplniť presným snímačom, ktorý poskytne údaje o objeme, teplote a el. vodivosti mlieka.
meter

Vyhodnocovací softvér EcoHerd dokáže informovať aj o anomáliách vemena.
signal

O firme ENGS Systems:

ENGS Systems založili v roku 2000 vývojoví  inžinieri s cieľom vyvinúť systémy pre chov dobytka nezávisle od firiem  vyrábajúcich dojacie zariadenia. Firma v roku 2002 uviedla na trh vlastný  prietokomer mlieka a v roku 2006 systém na monitoring aktivity. Spoločnosť je momentálne vedúcou firmou na izraelskom trhu v oblasti systémov na monitoring aktivity dobytka (do konca 2011 inštalovala viac ako 150 systémov na domácom trhu z cca 250 veľkochovateľov dobytka). Firma vstúpila na zahraničný trh v roku 2009: Severná Amerika, Južná Amerika, Kórea, Anglicko, Taliansko, Čína,  Rusko, Rumunsko, Francúzsko, Nový Zéland.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: