MERACÍ PRÍSTROJ MT05
na meranie počtu somatických buniek v kravskom mlieku

MT05_psb

VYUŽITIE MERACIEHO PRÍSTROJA

. Okamžité zistenie PSB z čerstvého mlieka priamo na farme dojníc
. Sledovanie poklesu PSB dojníc po otelení
. Denná kontrola bazénového mlieka umožňuje odovzdávať maximálne množstvo mlieka bez prekročenia normou povolenej hodnoty PSB

POPIS POUŽITEJ MERACEJ METÓDY

Ak k mlieku pridáme takú látku, ktorá pôsobením na somatické bunky spôsobuje zmenu viskozity mlieka, tak miera tejto zmeny je priamo úmerná počtu somatických buniek v mlieku. Meraním viskozity takejto vzorky meriame počet somatických buniek. Na takéto merania slúži merací prístroj MT05 so špeciálnou guľkou a špeciálnou sklenenou trubkou.

POPIS MERANIA VZORKY MLIEKA

. Teplota vzorky: 30 – 36 °C
. Vzorka má byť čo najčerstvejšia
. Pred meraním treba každú vzorku jemne pomiešať

K 10 ml čerstvého mlieka pridajte 5 ml činidla (pomocou dávkovačov, ktoré tvoria príslušenstvo meracieho prístroja) a vzorku nalejte do meracieho prístroja. Stlačte spúšťací ventil. Vzorka sa dostane do meracieho prístroja. Rozsvieti sa signálka „ŠTART“. Vlastné meranie, t.j. ďalšie kroky vykoná merací prístroj (elektronika) bez zásahu človeka:

Prístroj čaká 20 sekúnd, motor otočí meracie rameno uhlom asi 25° až po spodný nárazník. Rozsvieti sa signálka „ČAKAJ“. Guľka sa posúva vo vzorke smerom dole. Za niekoľko sekúnd motor meracieho prístroja nastaví meracie rameno opäť do vodorovnej polohy. Rozsvieti sa signálka „PRIPRAVENÝ“. Merací cyklus je ukončený. Merací prístroj je pripravený na meranie nasledujúcej vzorky. Hodnota, ktorú môžete priamo odčítať pri guľke, ukazuje počet somatických buniek (PSB) v mlieku.

HLAVNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozmery: 28 × 24 × 30 cm
Hmotnosť: 4 kg
Teplota okolia: 20 – 25 °C
Napájanie: ~220 V, 50 Hz / 12 V DC
Čas merania jednej vzorky: 30 sekúnd
Rozsah merania: 50.000 ÷ 2.000.000 PSB
Orientačne: do 20.000.000 PSB

ANIMÁCIA (En):

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: